Här kan du läsa mer om vad sensorbaserad teknik innebär vid diabetes

Vad Är Sensorbaserad Teknologi?

Kontinuerlig mätning av glukos i vävnadsvätska (interstitialvätska) har funnits sedan början av 2000-talet och har revolutionerat diabetesvården. Tekniken har utvecklats mycket och mätnoggrannheten likaså. Tekniken går ut på att en sensor med en kort fiber sätts subkutant i underhudsfettet och sensorn mäter halten av glukos i vävnadsvätskan (interstitialvätskan, se ovan) kontinuerligt1. Med anledning av fysiologin kring vävnadsvätska finns oftast en fördröjning mellan halten glukos i blodet jämfört med i vävnadsvätskan. Med kontinuerlig mätning av sensorn och en avancerad algoritm görs beräkningar för att minska fördröjningen, så långt det är möjligt. Ett fingerstickstest med en blodglukosmätare krävs under tider med snabbt ändrande glukosnivåer då glukosnivåerna i vävnadsvätskan inte riktigt återspeglar blodglukosnivåerna, eller om systemet rapporterar hypoglykemi eller överhängande hypoglykemi, eller när symtomen inte överensstämmer med systemets avläsningar.

Tekniken gör att människor med diabetes slipper sticka sig i fingrarna lika ofta för att kontrollera glukoshalten, men framförallt ger sensorbaserad teknologi en kontinuerlig kontroll av glukoshalten på ett sätt som skiljer sig från traditionell kapillär mätning genom stick i fingrarna.

Använd på rätt sätt, genom stöd av diabetesmottagningen, förbättras möjligheterna både kortsiktigt och långsiktigt gällande risken att drabbas av incidenter, samt senkomplikationer. Sensorbaserad teknologi ger ökad livskvalitet2, 3 utan att vara ett botemedel, men minskar radikalt de begränsningar diabetes kan ge.

 

  1. https://www.youtube.com/watch?v=HRKaS4zBQaU&feature=youtu.be
  2. http://dx.doi.org/10.1016/
  3. https://link.springer.com/article/10.1007/s13300-016-0223-6