Här kan du läsa mer om Libreview

Vad Är LibreView?

LibreView-systemet är ett säkert molnbaserat system för diabeteshantering som ger sjukvårdspersonal och patienter tydliga och lättförståeliga rapporter från många populära mätsystem för glukosövervakning.

LibreView-systemet ger dig intuitiva rapporter för att hjälpa dig att upptäcka mönster och trender så att du kan fatta välgrundade beslut om din hälsa.

Ha bättre samtal med din läkare eller sjuksköterska genom att skriva ut och ta med din rapport till ditt möte eller dela den online.

LIBREVIEW

 

LibreView är inte avsedd för att vara en primär glukosmätare: hemanvändare måste konsultera sin/sina primära enheter och sin hälso- och sjukvårdskontakt innan några medicinska bedömningar eller behandlingsjusteringar genomförs baserat på information från mjukvaran, och hälso- och sjukvårdspersonal skall använda mjukvarans information tillsammans med annan tillgänglig klinisk information.