Här kan du läsa mer om Insulin

Vad Är Insulin?

Insulin är ett av kroppens viktigaste hormoner och bildas i betacellerna i bukspottskörteln. En frisk människa har ca 300E (enheter insulin) i betacellerna. Under ett dygn utsöndrar en frisk person med normal vikt och längd ca 30-50E insulin, beroende på en mängd saker. 30-50E är 0,3 - 0,5 ml per dygn. Ett kryddmått är i jämförelse 1 ml. Detta fördelas över dygnet, och är livsavgörande. Hos en frisk individ sköts detta automatiskt och frisättningen går upp och ner beroende på en mängd saker. Insulin har många viktiga funktioner i människokroppen, långt många fler än majoriteten vet. Upp till 80% av insulinets uppgift är direkt kopplat till levern1. Bukspottskörteln är förbunden med levern genom portådern, ett av kroppens största blodkärl. Dessa är bland de viktigaste uppgifterna insulinet har2:

  • Insulinet fungerar som en nyckel och öppnar kroppens celler, för att glukos i blodet ska släppas in och förbrännas som energi. Detta glukos kommer främst från kolhydrater i det vi äter, men även protein omvandlas i viss mån till glukos (liksom nästan vad som helst), en process kallad glukoneogenesen i levern.
  • Det glukos som efter ovan inlagring inte behövs, lagras främst i levern och i musklerna som glykogen, för att användas senare vid behov av energi, en process kallad glykogenes. För att glukos ska kunna lagras behövs insulin.
  • Insulin inhiberar, bromsar gykogenolys dvs nedbrytningen av lagrat glykogen att frisättas som glukos i blodet.
  • Insulin inhiberar även glukoneogenesen nämnd ovan.
  • Triglycerider från kosten dvs fett, bryts ner i en process kallad lipolys och fettsyror bildas. Vid svält bryts kroppens fettdepåer ner på motsvarande sätt. Lipolysen inhiberas/kontrolleras även den av insulin. Om omfattningen av lipolysen ökar så ökar även mängden fettsyror. Av dessa fettsyror bildas ketoner i levern, en process kallad ketogenes. Även ketogenesen kontrolleras delvis av insulin.
  • Insulin stimulerar proteinsyntesen i celler där det tillverkas nya proteiner för att ersätta sönderfallna (sker kontinuerligt) samt bildas fler. Proteiner är viktiga byggstenar i kroppen.

 

  1. https://dtc.ucsf.edu/types-of-diabetes/type1/understanding-type-1-diabetes/how-the-body-processes-sugar/the-liver-blood-sugar/
  2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15919785