Här kan du läsa mer om HbA1C

Vad Är HbA1c?

Hemoglobin är ett protein som finns i röda blodkroppar (erytrocyter) och står för syrgastransporten i blodet samt ger blodet dess röda färg1. Ca 90% av allt Hemoglobin består av Hemoglobin A (A =Adult). Ungefär 8% av Hemoglobinet består av flera mindre undergrupper där A1c är en av dessa. Glykosylerat hemoglobin A1c = HbA1c. Ju mer glukos (socker) i kroppen, desto mer fastnar på de röda blodkropparna och sitter kvar där under blodkroppens levnadstid. Ett HbA1c mäter alltså hur mycket av blodkropparna som är bundet till glukos. Det varierar mellan individer hur mycket socker som fastnar på blodkropparna, antalet blodkroppar och hur länge de lever. I genomsnitt lever de ungefär 120 dagar vilket är skälet att ett HbA1c speglar kroppens genomsnittliga blodglukos under ca 6-8 veckor. HbA1c är ett viktigt diagnosverktyg, ett viktigt mått för uppföljning av all form av diabetes och även för valet av behandling. Ett HbA1c säger dock inget om glukosvariabilitet eller frekvens av hypoglykemier eller hyperglykemier.

Ett HbA1c kan variera något, marginellt, men sista åren har mer kunskap i ämnet kommit och har en person med diabetes sensor för mätning av glukos i vävnadsvätska ges möjlighet för bättre uppföljning. Ett HbA1c kan bland annat påverkas av brist på folat eller vitamin B12 som kan öka livslängden på de röda blodkropparna, som då hinner binda sig till mer glukos. Detta ger då ett falskt högre HbA1c. Motsatt kan flera saker ge falska låga HbA1c, exempelvis sickelcellssjukdom. Det finns även en relation mellan HbA1c-värde och etnicitet, olika läkemedel (epopoetin/järn m.m.), som också kan påverka HbA1c. Mycket av detta medieras genom olika överlevnad hos de röda blodkropparna2.

 

  1. http://www.neuro.ki.se/neuro/KK2/helena03.html
  2. http://www.diabeteshandboken.se/inneh%C3%A5ll/10.-vad-%C3%A4r-ett-bra-hba1c-13754543