VAD ÄR FREESTYLE LIBRE GUIDE?

I denna guide har vi samlat en hel del råd som skall kunna leda till ett bättre och effektivt användande av Freestyle Libre – börja skanna för bästa effekt!

Vad Är FreeStyle Libre Guide?

Peter Adolfsson, som skrivit denna guide i ett samarbete med Abbot Diabetes Care Sverige, arbetar som barnöverläkare för diabetesteamen vid Barnkliniken Hallands sjukhus, Kungsbacka sjukhus och Halmstads sjukhus. Peter har använt kontinuerlig glukosmätning (CGM) sedan introduktionen 1999. Med tiden har han vunnit stor erfarenhet av hur CGM bör initieras, följas upp och användas för att nå bästa möjliga resultat.

FreeStyle Libre Flash glukosövervakningssystem är avsett för mätning av glukosnivåer i den interstitiella vätskan hos patienter (4 år eller äldre) med diabetes mellitus, inklusive gravida kvinnor. Indikationen för barn (4-12 år) är begränsad för de som övervakas av en anhörigvårdare som är över 18 år. Anhörigvårdaren ansvarar för att hantera eller hjälpa barnet att hantera FreeStyle Libre Flash glukosövervakningssystem och även för att tolka eller hjälpa barnet att tolka resultaten från FreeStyle Libre. Det är utformat för att ersätta testningen av blodglukos vid självhantering av diabetes, med de undantag som anges nedan. Under följande omständigheter används en blodglukosmätare för att kontrollera de aktuella glukosvärdena från en sensor med FreeStyle Libre Flash glukosövervakningssystem:

  • Under perioder med snabbt ändrande glukosnivåer återspeglar eventuellt inte interstitiella glukosnivåer, som mäts av sensorn och rapporteras som aktuella, blodglukosnivåerna korrekt. När glukosnivåerna sjunker snabbt, kan glukosvärdena från sensorn vara högre än blodglukosnivåerna. Motsatt gäller att när glukosnivåerna stiger snabbt, kan glukosvärdena från sensorn vara lägre än blodglukosnivåerna
  • För att bekräfta hypoglykemi eller hotande hypoglykemi som rapporterats av sensorn
  • Om symptomen inte stämmer med värdet från FreeStyle Libre Flash glukosövervakningssystem. Symptom som kan bero på lågt blodglukos eller på högt blodglukos ska inte ignoreras