Här kan du läsa mer om bra kost

Vad Är Bra Kost?

Socialstyrelsen riktlinjer ”Kost vid diabetes” gavs ut 20111 och lyfter alternativen:

  • Traditionell diabeteskost
  • Måttlig lågkolhydratkost
  • Medelhavskost
  • Traditionell diabeteskost med lågt glykemiskt index (GI-kost)

Som skriften visar ger den utrymme för stor individuell anpassning och begreppet ”diabeteskost” börjar vara passé. Dietist finns att tillgå för de med diabetes, på lite olika sätt beroende på var man behandlas. Det är bra med individuell anpassning då alla människor är olika, allas sjukdomsbild varierar och professionell personal har nödvändig kunskap att med de vetenskapligt belagda kostråden som grund, ge råd som underlättar i ens vardag2, 3. Livsmedelsverket ger råd om kost för den friska befolkningen och inte de med diabetes, men de har en enkel och mycket bra bild som utgångspunkt:

 

  1. http://www.socialstyrelsen.se/lists/artikelkatalog/attachments/18471/2011-11-7.pdf
  2. http://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=4861
  3. https://www.diabetes.se/globalassets/forbundet/diabetes/faktablad/vad-gor-du-nar-du-har-fatt-typ-2-diabetes.-sep14.pdf