OM MY GUIDE

Den är utformad för att hjälpa dig att känna dig mer säker på att hantera din diabetes.

My Guide för FreeStyle Libre är en unik resurs som hjälper dig att få ut så mycket som möjligt av FreeStyle Libre-systemet.

Den är utformad för att hjälpa dig att känna dig mer säker på att hantera din diabetes.


My Guide för FreeStyle Libre är en unik resurs som hjälper dig att få ut så mycket som möjligt av FreeStyle Libre-systemet. Den är utformad för att hjälpa dig att känna dig mer säker på att hantera din diabetes.

Vår nya resurs är full av användbar information, värdefulla kliniska insikter och praktiska tips som hjälper dig att förbättra kontrollen och få ut det mesta av livet.

Den kommer att vägleda dig genom systemets funktioner och utrusta dig med färdigheter och kunskaper för att tolka data som tillhandahålls av FreeStyle Libre-systemet. My Guide ger också praktiska råd hur man kan integrera FreeStyle Libre-systemet i det dagliga livet för att hjälpa dig att hantera din diabetes.

My Guide innehåller följande

 

FreeStyle Libre Guide

FreeStyle Libre Guide är en fyrdelad utbildningsplattform som är uppdelad i att komma igång, hjälpa dig att uppnå dina mål, utvärdera dina resultat och underlätta diskussioner med dina kamrater och vårdpersonal.

Peter Adolfsson, som skrivit denna guide i ett samarbete med Abbot Diabetes Care Sverige, arbetar som Barnöverläkare för Diabetesteamen vid Barnkliniken Hallands sjukhus, Kungsbacka sjukhus och Halmstad sjukhus. Peter har använt kontinuerlig glukosmätning (CGM) sedan introduktionen 1999. Med tiden har han vunnit stor erfarenhet av hur CGM bör initieras, följas upp och användas för att nå bästa möjliga resultat.

 

Vad är...

Det här avsnittet hjälper dig att förstå mer om de viktigaste funktionerna i FreeStyle Libre, dig och din diabetes.

Den täcker några av termerna i FreeStyle Libre-systemet och kan användas som referenspunkt när du känner till tekniken.

 

Mer Kunskap

Detta är platsen att gå till om du vill bredda din kunskap, allt från effekten av motion på ditt tillstånd till kolhydraträkning och från blodsocker till ketoner.

 

Videos

Vårt urval av videor täcker alla grunderna - från första gången du slår på mätaren för att applicera och skanna din första sensor.

Håll även ett öga på det senaste från FreeStyle Libre TV - vår YouTube-kanal.

 

FreeStyle Libre Flash glukosövervakningssystem är avsett för mätning av glukosnivåer i den interstitiella vätskan hos patienter (4 år eller äldre) med diabetes mellitus, inklusive gravida kvinnor. Indikationen för barn (4-12 år) är begränsad för de som övervakas av en anhörigvårdare som är över 18 år. Anhörigvårdaren ansvarar för att hantera eller hjälpa barnet att hantera FreeStyle Libre Flash glukosövervakningssystem och även för att tolka eller hjälpa barnet att tolka resultaten från FreeStyle Libre. Det är utformat för att ersätta testningen av blodglukos vid självhantering av diabetes, med de undantag som anges nedan. Under följande omständigheter används en blodglukosmätare för att kontrollera de aktuella glukosvärdena från en sensor med FreeStyle Libre Flash glukosövervakningssystem:

  • Under perioder med snabbt ändrande glukosnivåer återspeglar eventuellt inte interstitiella glukosnivåer, som mäts av sensorn och rapporteras som aktuella, blodglukosnivåerna korrekt. När glukosnivåerna sjunker snabbt, kan glukosvärdena från sensorn vara högre än blodglukosnivåerna. Motsatt gäller att när glukosnivåerna stiger snabbt, kan glukosvärdena från sensorn vara lägre än blodglukosnivåerna
  • För att bekräfta hypoglykemi eller hotande hypoglykemi som rapporterats av sensorn
  • Om symptomen inte stämmer med värdet från FreeStyle Libre Flash glukosövervakningssystem. Symptom som kan bero på lågt blodglukos eller på högt blodglukos ska inte ignoreras