VÄLKOMMEN TILL FREESTYLE LIBRE GUIDE

Om FreeStyle Libre Guide

FreeStyle Libre Guide är en fyrdelad utbildningsplattform som är uppdelad i att komma igång, hjälpa dig att uppnå dina mål, utvärdera dina resultat och underlätta diskussioner med dina kamrater och vårdpersonal.

START

 • Få grundläggande kunskap om din FreeStyle Libre
 • Förstå hur viktigt det är att skanna ofta för att kunna nå effekt
 • Sätta upp mål, vad du vill förbättra eller förändra, med stöd av FreeStyle Libre
 • Förstå vad du ser när du har skannat

ARBETA AKTIVT

 • Få råd om hur du kan arbeta med FreeStyle Libre-systemet för att kunna nå dina mål
 • Få kunskap om de olika rapporterna i avläsaren, FreeStyle Libre programvara och diabetestriangeln
 • Aktiv användning av FreeStyle Libre-systemet – arbeta med värde och trendpil

UTVÄRDERA OCH OPTIMERA

 • Få kunskap om hur du kan använda FreeStyle Libre-avläsaren – korrigerande åtgärder för behandling av låga och höga glukosvärden
 • Få kunskap om hur du kan använda trendpil – korrigerande åtgärder
 • Få kunskap om hur du kan använda trendpil för att ge en mer korrekt måltidsdos
 • Egen checklista

DISKUTERA MED ANDRA

Skapa en grund för gruppdiskussion där flera personer som använt Freestyle Libre en tid möts och diskuterar egna erfarenheter:

 • Förstå betydelsen av rätt kost
 • Förstå betydelsen av fysisk aktivitet
 • Förstå betydelsen av tidpunkt för måltidsinsulin och att ställa in långtidsverkande insulin eller basaldos
 • Egen checklista

 

FreeStyle Libre Guide

FreeStyle Libre Flash glukosövervakningssystem är avsett för mätning av glukosnivåer i den interstitiella vätskan hos patienter (4 år eller äldre) med diabetes mellitus, inklusive gravida kvinnor. Indikationen för barn (4-12 år) är begränsad för de som övervakas av en anhörigvårdare som är över 18 år. Anhörigvårdaren ansvarar för att hantera eller hjälpa barnet att hantera FreeStyle Libre Flash glukosövervakningssystem och även för att tolka eller hjälpa barnet att tolka resultaten från FreeStyle Libre. Det är utformat för att ersätta testningen av blodglukos vid självhantering av diabetes, med de undantag som anges nedan. Under följande omständigheter används en blodglukosmätare för att kontrollera de aktuella glukosvärdena från en sensor med FreeStyle Libre Flash glukosövervakningssystem:

 • Under perioder med snabbt ändrande glukosnivåer återspeglar eventuellt inte interstitiella glukosnivåer, som mäts av sensorn och rapporteras som aktuella, blodglukosnivåerna korrekt. När glukosnivåerna sjunker snabbt, kan glukosvärdena från sensorn vara högre än blodglukosnivåerna. Motsatt gäller att när glukosnivåerna stiger snabbt, kan glukosvärdena från sensorn vara lägre än blodglukosnivåerna
 • För att bekräfta hypoglykemi eller hotande hypoglykemi som rapporterats av sensorn
 • Om symptomen inte stämmer med värdet från FreeStyle Libre Flash glukosövervakningssystem. Symptom som kan bero på lågt blodglukos eller på högt blodglukos ska inte ignoreras

 

VÄLJ DIABETES TYP

Typ 1
Typ 2
Barn
Vuxen
Vuxen