TRÄNING PÅVERKAR

Här kan du läsa mer om hur träning påverkar

Hur påverkar träning?

Fysisk aktivitet har en mängd positiva effekter på kroppen, för personer med diabetes är fysisk aktivitet än mer viktigt och en del av behandlingen av sjukdomen. Peter Fors, överläkare vid medicinkliniken på Alingsås lasarett och ansvarig för diabetesmottagningen, listar dessa gynnsamma effekter:

  • Ökar glukosupptaget i samband med träningen
  • Ökar insulinkänsligheten genom att uppreglera antalet insulinreceptorer
  • Ökar basalmetabolismen (ämnesomsättningen) och underlättar en sund viktnedgång som innebär att man minskar fettmängden i kroppen (speciellt bukfetman)
  • Sänker LDL-kolesterolet och triglycerider
  • Höjer ("det goda") HDL-kolesterolet
  • Sänker blodtrycket
  • Minskar bildandet av aterosklerotiska kärlförändringar

Utöver de fysiologiska aspekterna ovan påverkar fysisk aktivitet välmåendet och ökar livskvalitén. Det kan förstås ibland finnas fysiologiska hinder att motionera, tala med din diabetessjuksköterska eller läkare om råd.

 

http://www.diabeteshandboken.se/inneh%C3%A5ll/9.-motion-och-fysisk-tr%C3%A4ning-13754497

http://www.thelancet.com/journals/landia/article/PIIS2213-8587(17)30014-1/fulltext