Här kan du läsa mer om kolhydraträkning

Hur påverkar KOLHYDRATRÄKNING?

Tala alltid först med ditt diabetesteam om kolhydraträkning. Nedan är endast en grund för hjälp att beräkna insulindoser. Kom även ihåg, nedan är teoretiskt och alla olika beräkningsmetoder är grova uppskattningar, kroppen är dock komplex så det resultat man får fram är teoretiskt och inget facit. Väldigt många faktorer inverkar på kroppens glukoshalt och behovet av insulin.

Kolhydraträkning ger en grund för att ungefärligt beräkna hur mycket insulin som behövs för en viss mängd kolhydrater. Mycket påverkar blodsockret och insulinnivån, men det är främst kolhydraterna som behöver insulin för att tas upp i kroppen och användas som energi. Det finns ett par sätt att ungefärligt beräkna insulindoseringen, samt en formel för att beräkna eventuellt behov av korrigeringsdos vid hyperglykemi.


500-regeln

Dividera 500 med din totala insulinmängd per dygn, dvs både direktverkande (bolus) och långtidsverkande (basal). Resultatet är ungefär den mängd kolhydrater som 1E (en enhet) insulin beräknas ta hand om. Exempel:
Jag tar 40E insulin totalt. 500/40 = 12,5. Dvs, 1E insulin täcker ca 12,5 gram kolhydrater. Observera igen, teoretiskt.


330-regeln

Många har påverkan av hormoner på morgonen, och får även en kortvarig insulinresistens. Detta kan påverka insulinbehovet, och därför kan en annan kvot behöva användas vid frukost. 330-regeln är precis motsvarande 500-regeln men är för att försöka täcka upp det extra behovet av insulin. Exempel:
Jag tar 40E insulin totalt. 330/40 = 8,25. Dvs, 1E insulin täcker ca 8,25 gram kolhydrater. Observera igen, teoretiskt.


700-regeln

Likt metoderna ovan men denna regel är om man upplever ökad insulinkänslighet, tillfälligt eller upprepande vid vissa tillfällen, exempelvis vid fysisk aktivitet. Motsvarande exempel:
Jag tar 40E insulin totalt. 700/40 =17,5. Dvs, 1E insulin täcker ca 17,5 gram kolhydrater. Observera igen, teoretiskt.