BLODSOCKRET

Här kan du läsa mer om blodsocker

Vad påverkar blodsockret?

Väldigt många faktorer kan påverka glukoshalten och behovet av insulin, dessutom med stor individuell variation. Även om levernet upplevs statiskt så kan behovet av insulin variera och man kan uppleva oväntade glukosvärden. Diabetesprofessionen talar ofta om att ha rimliga förväntningar och vad detta innebär är även det individuellt. Ragnar Hanås listar ett flertal faktorer som kan påverka glukosvärdet och insulinbehovet, i sin bok ”Typ 1 diabetes hos barn, ungdomar och unga vuxna”: