FRÅGOR OCH SVAR

Här kan du läsa mer om vanliga frågor och svar.

Sensor

 • Hur stor är sensorn? Hur långt förs den in?
  Sensorn är 5 mm hög och 35 mm i diameter. Den del av sensorn som förs in under huden är mindre än 0,4 mm bred och förs bara in cirka 5 mm under huden. Studier visar att ett stort antal användare tyckte att sticket inte gjorde mer ont än ett vanligt glukostest genom stick i fingret*

  * De flesta upplevde inget obehag under huden när de bar FreeStyle Libre-sensorn. I en studie genomförd av Abbott Diabetes Care håller 93,4 % av patienterna som undersöktes (n=30) helt med eller instämmer i att de inte upplevde något obehag under huden medan de bar sensorn. [29 personer har slutfört studien, 1 person avbröt studien efter 3 dagar på grund av hudirritationer i området där sensorn var i kontakt med huden.]

 • Hur ofta läser sensorn av glukosvärdena och lagrar dessa?
  Sensorn mäter automatiskt glukosnivåerna varje minut och lagrar värdena med 15-minutersintervaller under 8 timmar. När sensorn skannas av avläsaren sänder sensorn automatiskt 8 timmars data till avläsaren.
 • Om sensorn lagrar glukosvärden var 15:e minut, betyder det då att jag får samma glukosvärden igen om sensorn skannas på nytt inom samma 15-minutersintervall?
  Nej, du får den senaste avläsningen varje gång du skannar avläsaren via sensorn.
 • Vad händer om jag skannar ofta, till exempel var 30:e sekund?
  Du kan skanna så ofta du vill, men avläsningen kommer aldrig att ändras oftare än var 60:e sekund.
 • Varför loggar avläsaren data var 15:e minut? Varför inte oftare?
  För att sensorns profil ska kunna hållas smal har den en begränsad lagringskapacitet. För att säkerställa att den kan lagra data under 8 timmar (för en typisk nattperiod) valdes ett intervall på 15 minuter.
 • Hur fästs sensorn på kroppen?
  Sensorn sätts fast på baksidan av överarmen med en engångsenhet som kallas en applikator. När sensorn sätts fast förs en liten (5 mm) steril tråd in under huden och hålls på plats med en liten självhäftande sensorenhet. Appliceringen av sensorn kan jämföras med ett stick i fingret*.

  * Ange den upplevda smärtnivån med hjälp av det sensorbaserade glukosövervakningssystemet. De flesta upplevde inget obehag under huden när de bar FreeStyle Libre-sensorn. I en studie genomförd av Abbott Diabetes Care håller 93,4 % av patienterna som undersöktes (n=30) helt med eller instämmer i att de inte upplevde något obehag under huden medan de bar sensorn. [29 personer har slutfört studien, 1 person avbröt studien efter 3 dagar på grund av hudirritationer i området där sensorn var i kontakt med huden.]

 • Hur länge kan man bära sensorn?
  Engångssensorn är utformad för att fästas på baksidan av överarmen och ge tillförlitliga glukosavläsningar i upp till 14 dagar. Efter 14 dagar tas sensorn bort genom att man lossar den självhäftande sensorenheten.
 • Var på kroppen kan man bära sensorn?
  Sensorn kan endast bäras på baksidan av överarmen.
 • Kommer jag att känna av sensorn när jag bär den?
  Den del av sensorn som förs in under huden är mindre än 0,4 mm bred (1 mm motsvarar ungefär ett par hårstrån från en människa) och den förs endast in cirka 5 mm under huden. De flesta kommer därför inte att märka av sensorn när den bärs*.

  * De flesta upplevde inget obehag under huden när de bar FreeStyle Libre-sensorn. I en studie genomförd av Abbott Diabetes Care instämmer 93,4 % av patienterna som undersöktes (n=30) i att FreeStyle Libre-sensorn är bekväm att bära.

 • Hur många glukosavläsningar kan man göra under tiden som sensorn bärs?
  Du kan göra så många glukosavläsningar som du vill under tiden som sensorn bärs. För att få en glykemisk bild över 24 timmar måste du skanna minst en gång var 8e timme.
 • Är sensorns noggrannhet konsekvent under de 14 dagar som man bär sensorn?
  Ja, sensorn har samma noggrannhet under de 14 dagar som man bär den.
 • Kan jag bada, duscha, simma eller träna när jag bär sensorn?
  Ja. Sensorn kan bäras när du badar, duschar, simmar eller tränar. Sensorn ska inte tas ned på ett vattendjup på mer än 1 meter och den ska heller inte vara nedsänkt i vatten i mer än 30 minuter.
 • Behöver jag tänka på något särskilt när jag reser och bär sensorn?
  Kontakta flygbolaget före avresan eftersom reglerna och bestämmelserna kan komma att ändras utan föregående meddelande.
 • Vad händer med sensorn när man har burit den i 14 dagar?
  Din sensor stängs av automatiskt efter 14 dagar.
 • Vad händer om jag måste ta bort sensorn innan de 14 dagarna har gått (eller om den faller av)?
  Starta en ny sensor. Avläsaren kommer att identifiera att det är en ny sensor och be dig att starta den.
 • Hur vet jag att sensorn fungerar som den ska?
  Du kontrollerar enkelt att systemet fungerar genom att slå på avläsaren och skanna över sensorn för att läsa av glukosvärdena. Om sensorn av någon anledning inte skulle fungera, visas ett felmeddelande på avläsaren där brukaren blir ombedd att byta ut sensorn.

  Om du har symtom som inte överensstämmer med FreeStyle Libre-systemets avläsning eller om du misstänker att avläsningen kan vara felaktig, kontrollera denna genom att göra ett glukostest med ett fingerstick med hjälp av en blodsockermätare. Av praktiska skäl finns det en inbyggd FreeStyle Precision blodsockermätare i avläsaren som används tillsammans med FreeStyle Precision-testremsor(4) för mätning av blodsocker och blodketoner. Om du har symtom som inte överensstämmer med din glukosnivå, kontakta din läkare.

  (4) För mer information, vänligen läs användarhandboken.
 • Vad händer med sensorn om den används när det är varmare eller kallare än det rekommenderade temperaturintervallet?
  Förflytta dig till en plats där temperaturen ligger inom det rekommenderade intervallet och skanna på nytt inom några minuter.