VÄLKOMMEN TILL MY GUIDE

My Guide för FreeStyle Libre är en unik resurs som hjälper dig att få ut så mycket som möjligt av FreeStyle Libre-systemet.

Den kommer att vägleda dig genom systemets funktioner och utrusta dig med färdigheter och kunskaper för att tolka data som tillhandahålls av FreeStyle Libre-systemet. My Guide ger också praktiska råd hur du kan integrera FreeStyle Libre-systemet i det dagliga livet för att hjälpa dig att hantera din diabetes.

Freestyle libre guide

FreeStyle Libre Guide är en fyrdelad utbildningsplattform som är uppdelad i att komma igång, hjälpa dig att uppnå dina mål, utvärdera dina resultat och underlätta diskussioner med dina kamrater och vårdpersonal.

START

 • Få grundläggande kunskap om din FreeStyle Libre
 • Förstå hur viktigt det är att skanna ofta för att kunna nå effekt
 • Sätta upp mål, vad du vill förbättra eller förändra, med stöd av FreeStyle Libre
 • Förstå vad du ser när du har skannat

ARBETA AKTIVT

 • Få råd om hur du kan arbeta med FreeStyle Libre-systemet för att
  kunna nå dina mål
 • Få kunskap om de olika rapporterna i avläsaren, FreeStyle Libre
  programvara och diabetestriangeln
 • Aktiv användning av FreeStyle Libre-systemet – arbeta med värde
  och trendpil

UTVÄRDERA OCH OPTIMERA

 • Få kunskap om hur du kan använda FreeStyle Libre-avläsaren –
  korrigerande åtgärder för behandling av låga och höga glukosvärden
 • Få kunskap om hur du kan använda trendpil – korrigerande åtgärder
 • Få kunskap om hur du kan använda trendpil för att ge en mer
  korrekt måltidsdos
 • Egen checklista

DISKUTERA MED ANDRA

Skapa en grund för gruppdiskussion där flera personer som
använt Freestyle Libre en tid möts och diskuterar egna erfarenheter:

 • Förstå betydelsen av rätt kost
 • Förstå betydelsen av fysisk aktivitet
 • Förstå betydelsen av tidpunkt för måltidsinsulin och att ställa in
  långtidsverkande insulin eller basaldos
 • Egen checklista

Vill du veta mer?

Här nedan finns support på alla sätt och vis

VAD ÄR...

FÖRKLARINGAR PÅ DIABETES-RELATERADE ÄMNEN

MER KUNSKAP

HÄR KAN DU LÄSA MER OM HUR DU KAN FÖRDJUPA DINA KUNSKAPER

VIDEOS

FreeStyle Libre TV finns även på YouTube

KUNDSUPPORT

Vänligen läs våra frågor och svar eller maila till vår kundsupport

VÄLJ DIABETES TYP

Typ 1
Typ 2
Barn
Vuxen
Vuxen